របៀប​ fix Cydia លោតចេញរហូត​ពេលបិតទូរស័ព្ទ​នៅលើ IOS 9.2-9.3.3 | How to fix Cydia on iOS 9.2-9.3.3

Help subscribe my Channel ================================ សូមជួយ Like និង​ Share & Subscribe ផង Help Like and Share & Subscribe Facebook: Contact : 0962902809 ================================ Thank You សូមអរគុណ