Thấy gì từ việc Apple cho phép người dùng tắt tính năng làm chậm iPhone?

Thấy gì từ việc Apple cho phép người dùng tắt tính năng làm chậm iPhone? Như chúng ta đều đã biết, cuối năm 2017 vừa qua, Apple đã thừa nhận Read More …